NL EN

BELEIDSVERKLARING CONFLICT MINERALEN

Expice B.V. ondersteunt het humanitaire doel voor beëindiging van het geweld en schendingen van de mensenrechten in de winning van bepaalde mineralen vanuit de Conflict Regio. De Conflict Regio is gelegen in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen. Het geweld in de Conflict Regio wordt gedeeltelijk door de exploitatie van en handel in conflict mineralen gefinancierd.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eisen openbaarmaking van het gebruik van conflict mineralen, als omschreven in de Dodd - Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van 2010. De regels vereisen fabrikanten bij de SEC bekend te maken of de producten die zij vervaardigen conflict mineralen bevatten. Conflict mineralen zijn goud, tin, tantaal en wolfraam uit de Conflict Regio. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kan in de toekomst ook andere mineralen aanwijzen als conflict materialen.

Expice B.V.:

  • Ondersteunt de doelstellingen van de Amerikaanse conflict mineralen wetgeving.
  • Eist van onze leveranciers in iedere opdrachtbevestiging dat de levering voldoet aan de laatste 3TG conflict mineralen voorschriften. Als we het gebruik van deze mineralen ontdekken in onze supply chain dan zullen we de nodige maatregelen nemen en naar een andere leverancier gaan.

We moedigen u aan zich bij ons aan te sluiten om, samen met ons, onze supply chain vrij te houden van conflict mineralen.

 

RoHS en REACH verklaring

RoHS heeft betrekking op het vermijden van zes verboden stoffen en REACH heeft betrekking op de registratie, evaluatie, authoristatie en het beperken van bepaalde chemische stoffen. 
Expice B.V. is een Electronics Contract Manufacturer en koopt haar materialen in op basis van de materiaallijsten van de opdrachtgever. Op iedere bestelling aan onze leveranciers wordt gewezen op de RoHS en REACH wetgeving en wordt om melding van eventuele afwijkingen gevraagd. Alleen in die situaties waar door de opdrachtgever een loodhoudend soldeerproces wordt gevraagd wordt door ons loodhoudende soldeer(pasta) gebruikt. Door deze aanpak bevatten naar ons beste weten onze producten geen stoffen die voorkomen op de SVHC-lijst met een hogere concentratie dan wettelijk is toegestaan.

Wij werken aan een database van leveranciers die verklaard hebben zich aan deze regels te houden.

Certificering:

Veiligheid en kwaliteit vinden wij erg belangrijk, daarom hechten wij veel waarde aan onze certificering.

Sinds onze oprichting zijn wij ISO gecertificeerd. Recentelijk hebben wij de nieuwe certificatie doorstaan en zijn nu ISO 9001:2015 gecertificeerd.mfi-logo-oud

 

Sinds onze oprichting zijn wij ISO gecertificeerd. Recentelijk hebben wij de nieuwe certificatie doorstaan en zijn nu ISO 9001:2015 gecertificeerd. Wij vinden het belangrijk om kennis door te geven daarom leiden we graag toekomstige technici op doormiddel van een stage en zijn daarom erg trots om erkend leerbedrijf te zijn. Recentelijk zijn wij MFI gecertificeerd. Dit houdt in dat wij elektronica van Apple mogen verwerken op onze PCB's. Dit certificaat is vrij uniek, er zijn maar drie bedrijven in Nederland die deze werkzaamheden mogen uitvoeren. Als laatst zijn we ook IPC gecertificeerd. Dit houdt in dat wij de training hebben doorstaan en de juiste kennis bezitten om een PCB van top kwaliteit te ontwikkelen.